Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Family : ATHYRIACEAE

Genus : Athyrium

  Catalan common name : Falguera femella.

  Spanish common name : Helecho hembra.

  Province distribution : Barcelona. Castellón. Gerona. Lérida.

  General distribution : Eurosiberian

  Flowering time : May. June. July. August. September.

  Life-forms : Hemicryptophyte.

  Habitat : Principalment boscos caducifolis humits i les seves vorades.

  Uses and properties : Medicinal.

  Characteristics : Falguera de grans frondes (fins a 120 cm) i amb un pecíol bru fosc cap a la base. La làmina té un contorn estretament lanceolat i és 2-3 pinnada. Les pínnules són sèssils, d'àpex arrodonit y dentat finament. Els sorus estan al revers de les frondes, i són oblongo-arcuats; presenta un indusi persistent i reniforme. És molt semblant a A. distentifolium Tausch ex Opiz, del que es distingeix pels seus sorus arcuats i l'indusi persistent.

  Catalogue entry explication

Patrocinador: Fundació Sa Nostra