Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Equisetum arvense L.

Family : EQUISETACEAE

Genus : Equisetum

  Catalan common name : Cua de cavall petita. Equiset arvense.

  Spanish common name : Cola de caballo. Equiseto. Pinillo.

  Province distribution : Balearic Islands. Barcelona. Castellón. Gerona. Lérida. Tarragona. Valencia.

  General distribution : Some regions

  Flowering time : February. March. April. May.

  Life-forms : Geophyte.

  Habitat : Llocs ruderalitzats prop de l'aigua: herbassars higrò-nitròfils, pastures, talussos, horts, etc.

  Uses and properties : Medicinal. Tòxica.

  Characteristics : Herba perenne amb un rizoma subterrani ramificat, del que neixen tiges aèries estriades longitudinalment. Les tiges estèrils són verdes, aspres, primes (3-5 mm) i estan ramificades en branques verticil·lades. A la base de les ramificacions, hi ha una beina amb dents rígides i fosques a l'àpex. Les tiges fèrtils aparèxen abans que les estèrils (generalment a l'hivern); són d'un color bru rogenc i no estan ramificades, presentan només una beina molt dilatada al voltant de cada nus. Els esporangis estan en un estròbil situat al final de les branques fèrtils.

  Catalogue entry explication

Patrocinador: Fundació Sa Nostra