Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Equisetum palustre L.

Family : EQUISETACEAE

Genus : Equisetum

Equisetum palustre L.

  Catalan common name : Equiset palustre. Herba estanyera.

  Spanish common name : Cola de caballo.

  Province distribution : Barcelona. Castellón. Gerona. Lérida. Tarragona. Valencia.

  General distribution : Eurosiberian

  Flowering time : April. May. June.

  Life-forms : Geophyte.

  Habitat : Herbassars de llocs entollats, vores de rierols, jonqueres... de l'estatge montà i subalpí.

  Uses and properties : Medicinal.

  Characteristics : Herba perenne amb un rizoma subterrani del que neixen tiges aèries ramificades, llises o poc aspres, estriades i verdes. Al contrari que altres espècies d'Equisetum, només fa un tipus de tiges, no hi ha tiges fèrtils i estèrils diferenciades. Envoltant cada nus hi ha una beina amb dents apicals agudes i fosques. Al final de les tiges es troba l'estróbil, obtús i de fins a 3 cm, dins el qual hi ha els esporangis.

  Catalogue entry explication

Patrocinador: Fundació Sa Nostra