Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Selaginella selaginoides (L.) PB. ex Schrank et Mart.

Family : SELAGINELLACEAE

Genus : Selaginella

  Catalan common name : Selaginel.la de muntanya.

  Province distribution : Barcelona. Gerona. Lérida.

  General distribution : Boreo-alpine

  Flowering time : January. February. March. April. December.

  Life-forms : Chameophyte.

  Habitat : Sobretot en molleres d'aigües neutres, encara que també apareix a altres llocs humits d'alta muntanya (congesteres, pastures acidòfiles, vores de rierols, etc.)

  Characteristics : Petita mata perenne amb branques de dos tipus, unes estèrils i horitzontals i altres fèrtils i erectes. Les fulles estan disposades en espiral i ± densament imbrincades. Presenten una sèrie de dents a cada costat, i a la seva base hi ha una mena d'apèndix que els permet captar l'aigua de la rosada. Les estructures reproductores, els esporangis, estan disposats cap a l'àpex de les tiges, formant un estròbil. Els esporangis són grocs i s'obren per dues valves. A més, n'hi ha de dos tipus, uns masculins disposats cap a l'àpex de l'estròbil, i altres femenins cap a la part inferior.

  Catalogue entry explication

Patrocinador: Fundació Sa Nostra