Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Polypodium vulgare L.

Family : POLYPODIACEAE

Genus : Polypodium

  Catalan common name : Polipodi.

  Province distribution : Barcelona. Castellón. Gerona. Lérida. Tarragona. Valencia.

  General distribution : Eurosiberian

  Flowering time : April. May. June. July. August. September. October. November.

  Life-forms : Geophyte.

  Habitat : Roques i murs de materials àcids en llocs ombrejats. També podem trobar-lo com epifit sobre altres plantes.

  Characteristics : Falaguera de rizoma reptant amb escates d’uns 3-6 mm. Les frondes són de grandària mitjana (5-30 x 3-8 cm), contorn lanceolat i dividides en segments estrets que decreixen lentament en l’àpex. Esporangis amb anells de color castany rogenc i disposats en dos línies paral•leles en cada part del nervi central.

  Observations : Molt pareguda a altres espècies del gènere, de les que es diferencia, a més de per les característiques anteriorment enunciades, per caràcters microscòpics i per les seves preferències ecològiques.

  Catalogue entry explication

Patrocinador: Fundació Sa Nostra