Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Silene diclinis (Lag.) M. Laínz

Family : CARYOPHYLLACEAE

Genus : Silene

Silene diclinis (Lag.) M. Laínz

  Catalan common name : Esclafidor rosat. Ull de perdiu.

  Province distribution : Alicante. Valencia.

  General distribution : Mediterranean (Iberic)

  Endemisms : Eastern Iberican

  Flowering time : February. March. April. May.

  Life-forms : Hemicryptophyte.

  Habitat : Clars de boscs i herbassars subhúmits tant a sòls silícics com càlcics un poc descarbonatats.

  Plants protected by law : País Valencià Catalogue.

  IUCN Category : En peligro

  Characteristics : Herba perenne, de hàbit procumbent o ascendent. Les fulles son lanceolades i presenten llargs pels simples, tan mateix com la resta de la planta, donant-li un aspecte una mica llanós. Les flors son unisexuals, cridaneres i tenen els pètals de color rosa viu, essent bilobulats en les femenines i emarginats en les masculines. La capsula es subesfèrica i quasi sèssil.

  Catalogue entry explication

Patrocinador: Fundació Sa Nostra