Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Uses and properties

Patrocinador: Fundació Sa Nostra