Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Species by habitats: Non-saline wetlands (intermittent watercourses, streams, artesian wells, ditches)

Species by habitats: Non-saline wetlands (intermittent watercourses, streams, artesian wells, ditches)

Patrocinador: Fundació Sa Nostra