Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Species by habitats: Small shady banks or slopes

Patrocinador: Fundació Sa Nostra