Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Species by habitats: Wild olive trees and other sclerophyllous shrublands. Juniperus phoenicea subsp. turbinata forest

Species by habitats: Wild olive trees and other sclerophyllous shrublands. Juniperus phoenicea subsp. turbinata forest

Patrocinador: Fundació Sa Nostra