Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Species by habitats: Meso-xerophyll mountain fields

Patrocinador: Fundació Sa Nostra