Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Species by habitats: Quercus coccifera and Chamaerops humilis litoral maquis

Species by habitats: Quercus coccifera and Chamaerops humilis litoral maquis

Patrocinador: Fundació Sa Nostra