Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Species by habitats: Quercus humilis oak wood

Patrocinador: Fundació Sa Nostra