Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Species by habitats: Pinus mugo ssp. uncinataforest

Patrocinador: Fundació Sa Nostra