Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Endemisms: Eastern Iberican

Patrocinador: Fundació Sa Nostra