Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Uses and properties: Edible or foodstuffs

Patrocinador: Fundació Sa Nostra