Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

2252 species
Last update
10-24-2007

Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Patrocinadors: Fundació Sa Nostra Fundació Biodiversidad