Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

1628 espècies
Darrera actualització
24-10-2007

Herbari Virtual del Mediterrani Occidental