Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Biscutella calduchii (O. Bolòs & Masclans) Mateo & M.B. Crespo

Família : CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)

Gènere : Biscutella

  Nom comú català : Herba de llunetes.

  Nom comú castellà : Anteojos.

  Distribució per províncies : Castelló. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània (Ibèrica)

  Endèmiques : Ibero-levantins

  Època de floració : Març. Abril. Maig. Juny.

  Formes vitals : Camèfit.

  Hàbitat : Matolls secs, clars de boscos, terrenys rocosos i pedregosos, sobre substrat silici, en àrees de baixa a mitja muntanya litoral.

  Categoria IUCN : Poc preocupant

  Característiques : Planta amb la base prou lignificada, de la que sorgeixen tiges sense fulles a la part inferior. Les primeres fulles estan disposades en agrupacions no massa denses, elevades sobre el substrat, amb amplària normalment superior a 1 cm, verdoses, proveïdes d’uns pocs parells d’amples i curtes dents laterals, apareguent la major amplària cap a l’extrem apical.

  Explicació Fitxa