Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Orquídies

Orquídies

Les Orquídies són una de les famílies de plantes més apreciades pels botànics i amants de la natura degut a la seva diversitat de formes i colors. Alhora que belles, moltes també són rares i escasses al nostre territori, per això estan protegides pel Decret 24/92 i incloses al Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades, per això hem cregut interessant crear un apartat.

La llista que adjuntam recull la informació publicada fins ara sobre la família a les Balears, que inclou algunes espècies citades antigament i que no han estat retrobades. Hem d'advertir, però, que no hi ha una total unanimitat en la consideració d'alguns tàxons, degut a la dificultat de classificar-les i als distints criteris que empren els autors. Hem seguit els criteris de ALOMAR, G. Petita guia de les Orquídies de les Balears. 1994; DELFORGE, P. Guía de las Orquídeas de España y Europa.1994.(edició en castellà, 2002), i la nomenclatura d'aquest darrer autor.