Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Falgueres

Falgueres

A aquest apartat es poden trobar les espècies de Pteridòfits (Falgueres, Isoetes, Selaginella i Equisetum) que viuen a les Illes Balears.