Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Tipus hàbitats

Tipus hàbitats

A aquesta secció s'han ordenat les espècies segons els hàbitats que ocupen. Encara que s'ha inclòs cada espècie a tots els ambients on viu amb major freqüència, no es pot descartar que esporàdicament pugui aparèixer a altres llocs.