Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Artemisia alba Turra

Família : COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Gènere : Artemisia

Artemisia alba Turra

  Nom comú català : Herba torçonera.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània

  Època de floració : Setembre. Octubre.

  Formes vitals : Camèfit.

  Hàbitat : Pastures seques.

  Característiques : Mata aromàtica verdosa o blanquinosa, molt ramificada, de tiges erectes. Les fulles es desenvolupen de manera alterna, són glabrescents, dividides 1-3 vegades en segments fins, de poc més d'1 mm d’amplària. Desenvolupa uns capítols menuts amb receptacle glabre, agrupant-se en fines inflorescències espiciformes.

  Explicació Fitxa