Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Genista tinctoria L.

Família : LEGUMINOSAE

Gènere : Genista

  Nom comú català : Ginesta de tintorers. Ginestola. Ginestola tinctòria.

  Nom comú castellà : Hiniesta de tintes. Retama de los tintoreros. Retama de tintes.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana

  Època de floració : Abril. Maig. Juny. Juliol.

  Formes vitals : Camèfit. Nanofaneròfit.

  Hàbitat : Es fa en llocs humits o entollats montans de qualsevol natura: pastures mesòfiles, prats de dall, marges de rius o de basses, boscos de ribera, etc.

  Usos i propietats : Medicinal. Tincions. Tòxica.

  Característiques : Petit arbust de fins a 60 cm d'alçada, ramificat desde la base en tiges amb 5 costelles longitudinals. Les fulles són simples i lanceolades. Les inflorescències són raïms terminals de 3-15 flors, ± densos. El calze és campanulat i bilabiat, amb els dos llavis iguals. El fruit és un llegum oblong i aplanat.

  Observacions : Aquesta espècie és originària del centre i oest d'Àsia, i va ser cultivada com a tinctòria durant l'Edat Mitjana a tota Europa. Per aquesta raó, és difícil saber si les poblacions que hi podem trobar són natives o són restes d'antics cultius.

  Explicació Fitxa