Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Juglans

Família : JUGLANDACEAE

Llistat espècies