Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Pastinaca

Família : UMBELLIFERAE (APIACEAE)

Llistat espècies