Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

LENTIBULARIACEAE

Nom Família : LENTIBULARIACEAE

Llistat de gèneres