Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

LYCOPODIACEAE

Nom Família : LYCOPODIACEAE

Llistat de gèneres