Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PONTEDERIACEAE

Nom Família : PONTEDERIACEAE

Llistat de gèneres