Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

VITACEAE

Nom Família : VITACEAE

Llistat de gèneres