Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

TROPAEOLACEAE

Nom Família : TROPAEOLACEAE

Llistat de gèneres