Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

MUSACEAE

Nom Família : MUSACEAE

Llistat de gèneres