Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PUNICACEAE

Nom Família : PUNICACEAE

Llistat de gèneres