Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PTERIDACEAE

Nom Família : PTERIDACEAE

Llistat de gèneres