Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PLATANACEAE

Nom Família : PLATANACEAE

Llistat de gèneres