Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PHYTOLACCACEAE

Nom Família : PHYTOLACCACEAE

Llistat de gèneres