Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

CACTACEAE

Nom Família : CACTACEAE

Llistat de gèneres