Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

MAGNOLIACEAE

Nom Família : MAGNOLIACEAE

Llistat de gèneres