Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

GINKGOACEAE

Nom Família : GINKGOACEAE

Llistat de gèneres