Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

BOMBACACEAE

Nom Família : BOMBACACEAE

Llistat de gèneres