Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PALMAE

Nom Família : PALMAE

Llistat de gèneres