Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

BIGNONIACEAE

Nom Família : BIGNONIACEAE

Llistat de gèneres