Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

CANNABACEAE

Nom Família : CANNABACEAE

Llistat de gèneres