Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

OPHIOGLOSSACEAE

Nom Família : OPHIOGLOSSACEAE

Descripció : Família amb 5 gèneres i 55 espècies, de distribució subcosmopolita.

Característiques : - Plantes isospòries, herbàcies, rizomatoses. - Frondes dividides en un segment estèril laminar i un altre fèrtil, espiciforme amb dues fileres d'esporangis. - Pròtals subterrànis, tuberosos, amb micorrizes.

Ecologia : Prats terofítics més o menys humits.

Tàxons principals no endèmics : 1 gènere (Ophioglossum) amb una espècie (Ophioglossum lusitanicum).

Llistat de gèneres