Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

RUTACEAE

Nom Família : RUTACEAE

Descripció : Família amb 160 gèneres i 1.650 espècies. 6 gèneres a Europa (dels quals 3 són introduïts) amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques : - Plantes herbàcies i aromàtiques. - Fulles alternes, dividides, amb glàndules. - Inflorescències en corimbe terminal. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 4 sèpals. - Corol·la amb 4 pètals groc-verdosos, amb ungla. - 8-10 estams lliures fixats sobre un disc nectarífer. - Gineceu amb ovari súper amb 4 carpels. - Fruit en càpsula septicida. Llavors rugoso-reticulades.

Ecologia : Les rudes creixen principalment a màquies i garrigues.

Tàxons principals no endèmics : 1 gènere amb 3 espècies, conegudes totes elles com rudes: Ruta angustifolia, Ruta chalepensis i Ruta montana.

Altres tàxons no autòctons : Els cítrics són arbres d'aquesta Família del gènere Citrus; les llimoneres, toronjers, mandariners, ponsimers, etc, són distintes espècies dels quals existeixen cultivars, varietats i híbrids comercials.

Usos : Totes elles tenen aparantment les mateixes propietats, per la qual cosa han estat molt utilitzades com a medicinals.

Llistat de gèneres