Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

CAPRIFOLIACEAE

Nom Família : CAPRIFOLIACEAE

Descripció : Família amb 16 gèneres i 400 espècies, dels quals 6 gèneres tenen espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques : - Arbres, arbusts o planta herbàcia, alguns d'ells enfiladissos. - Fulles oposades, simples o imparipinnades (Sambucus), usualment amb estípules. - Inflorescències cimoses, en umbel.la o corimbe. - Flors hermafrodites, actinomorfes o zigomorfes. - Calze amb 5 dents curtes. - Corol·la tubulosa, rotàcia amb 5 lòbuls o bilabiada, amb el llavi superior amb 4 lòbuls i l'inferior sencer. Pètals blancs, rosats o grocs. - 5 estams. - Gineceu amb ovari ínfer, amb 1-5 carpels. - Fruit en drupa o baia, ovoideu, de color vermell a negre.

Ecologia : Per vores de camins i petits torrents es fan els èbols (Sambucus ebulus). El marfull el trobam a l'orla dels alzinars i a torrents, mentre que el xuclamel és una liana pròpia de màquies, parets i alzinars. Lonicera pyrenaica es fa a algunes de les més altes muntanyes de la Serra de Tramuntana, entre les roques.

Endemismes : Lonicera pyrenaica subsp. majoricensis, que viu a Mallorca.

Tàxons principals no endèmics : 3 gèneres (Sambucus, Lonicera i Viburnum) i 4 espècies. Són molt coneguts el marfull (Viburnum tinus) i el xuclamel (Lonicera implexa).

Altres tàxons no autòctons : Als jardins es poden veure espècies alienes a la nostra flora, sobretot del gènere Lonicera, però també altres Viburnum.

Usos : El saüc (Sambucus nigra) es conrea per l'ampli ús de les seves parts reproductores com a medicinals. El marfüll té també algún ús en medicina popular i és, també com l'altre, conreada als jardins.

Llistat de gèneres