Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

HEMIONITIDACEAE

Nom Família : HEMIONITIDACEAE

Descripció : Família integrada per 23 gèneres amb 180 espècies de distribució subcosmopolita.

Característiques : - Isospòries, herbàcies, amb esporòfit anual o perenne. - Sorus a l'anvers de les frondes, no individualitzats, amb o sense paràfisi, sense indusi ni pseudoindusi. - Esporangis inserits a la zona apical dels nervis, esferoidals, amb anell longitudinal. - Pròtals epigeus, de cordats a reniformes, amb clorofil·la.

Ecologia : Talussos humits i ombrívols (Anogramma) i fissures de roques (Cosentinia).

Tàxons principals no endèmics : 2 gèneres (Anogramma, Cosentinia) amb 2 espècies (Anogramma leptophylla i Cosentinia vellea).

Llistat de gèneres