Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

GLOBULARIACEAE

Nom Família : GLOBULARIACEAE

Descripció : Família amb un únic gènere (Globularia).

Característiques : - Petits arbusts. - Fulles alternes, simples, senceres i agudes. - Inflorescències en capítols terminals, amb bràctees interflorals. - Flors hermafrodites, zigomorfes. - Calze amb 5 sèpals soldats a la part bassal. - Corol·la amb 5 pètals soldats, blaus i desiguals. - 5 estams lliures. - Gineceu amb ovari súper, amb 2 carpels i 1 estil, amb estigma bilobat. - Fruit en aqueni.

Ecologia : La cossiada és pròpia de garrigues termòfiles i seques sobre terrenys calcaris. L'endemisme viu als penyals, principalment a la Serra de Tramuntana.

Endemismes : Globularia cambessedesii és una bella espècie pròpia dels penyals mallorquins.

Tàxons principals no endèmics : 1 única espècie: la cossiada (Globularia alypum).

Usos : La cossiada, com moltes de les plantes baleàriques silvestres no aromàtiques, s'ha emprat com a purgant.

Llistat de gèneres