Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

SPARGANIACEAE

Nom Família : SPARGANIACEAE

Descripció : Família monogenèrica (Sparganium) amb unes 15 espècies distribuïdes per les zones temperades de l'hemisferi nord.

Característiques : - Herbes aquàtiques perennes formadores de rizomes. - Fulles que suren a la superfície de l'aigua, linears i acintades amb la base embainadora. - Inflorescències glomerulars compactes situades sobre un eix portador a la part apical de glomeruls masculins i a l'inferior de femenins. - Flors unisexuals petites i poc aparents. - Les masculines estan formades per 4 estams envoltats per unes petites esquames. - Les femenines amb ovari súper amb 1 o 2 lòculs, envoltades per 6 bràctees. - El fruit drupaci.

Ecologia : Apareix submergida als canals i albuferes a zones d'aigües netes i de curs lent.

Tàxons principals no endèmics : Una única especie Sparganium erectum.

Llistat de gèneres