Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

AMARANTHACEAE

Nom Família : AMARANTHACEAE

Descripció : Família amb molts tàxons tropicals, amb 60 gèneres i 900 espècies. 4 gèneres presents a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques : - Plantes herbàcies. - Fulles alternes, simples. - Inflorescències axil·lars o terminals, en raïms o panícula, amb bràctees que poden ésser espinescents. - Flors hermafrodites o unisexuals, actinomorfes. - Periant verdós o colorejat de vermell amb 3-5 peces iguals o distintes. - 5 estams. - Gineceu amb ovari amb 2-3 carpels i 2-3 estils. - Fruit en pixidi, amb llavors lenticulars, llises, negres i, sovint, lluents.

Ecologia : Les espècies són pròpies d'horts i camps de conreu, llocs nitrificats com vores de carreteres, deixalles acumulades, abocadors, ruïnes...

Tàxons principals no endèmics : Un únic gènere (Amaranthus) amb 11 espècies silvestres.

Altres tàxons no autòctons : També presents els gèneres Gomphrena(perpètues) i Celosia(cresta de gall) a jardins.

Usos : Alguns amarants són molt usats en jardineria, sobretot les introduïdes a tal fi.

Llistat de gèneres